Carregant

Si us plau, esperi

SEC 02-2021 MAQUETACIO BRUGUERS

MAQUETACIÓ, DISSENY DE PUBLICITAT, D'INFOGRAFIA I IMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL “EL BRUGUERS”
MAQUETACIÓ, DISSENY DE PUBLICITAT, D'INFOGRAFIA I IMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL “EL BRUGUERS”
Import sense IVA
135.900,00 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 17/de març/2021 00:00 - 19/d’abr./2021 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Gavà
Órgano de contratación
Ajuntament de Gavà
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 298.980,00 EUR
Nº lots 4

Forma de presentació


Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció és descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Descarregar sol·licitud Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes

 • Tamany màxim per document: 30 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 100 MB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (Opcional)
  • Declaració en cas de constitució d'UTE (Opcional)
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Mitjans a adscriure al servei
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Lote 1: Disseny, maquetació i tractament d'imatges del butlletí municipal "Bruguers"
   • Presentació de treballs en suport digital
  • Lote 2: Disseny, correcció i maquetació d'anuncis de publicitat en el butlletí municipal "Bruguers"
   • Presentació de treballs en suport digital
  • Lote 3: Disseny i correcció d'infografies per a inserir en el butlletí municipal "Bruguers" o en d'altres publicacions municipals
   • Presentació de treballs en suport digital
  • Lote 4: Impressió del butlletí municipal "El Bruguers"
   • Memòria tècnica descriptiva
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 21. Preu
  • Lote 1: Disseny, maquetació i tractament d'imatges del butlletí municipal "Bruguers"
   • Millora en els terminis de lliurament de la maqueta
   • Millora en l'adaptació web elbruguers.cat
   • Millores en l'increment del nombre de pàgines maquetades
  • Lote 2: Disseny, correcció i maquetació d'anuncis de publicitat en el butlletí municipal "Bruguers"
   • Millora en l'adaptació web elbruguers.cat en anuncis publicitat
   • Millores per increment número d'anuncis
   • Reducció terminis lliurament
  • Lote 3: Disseny i correcció d'infografies per a inserir en el butlletí municipal "Bruguers" o en d'altres publicacions municipals
   • Millora en l'adaptació web elbruguers.cat als infogrames
   • Millora increment infografies
   • Millora reducció de terminis de lliurament
  • Lote 4: Impressió del butlletí municipal "El Bruguers"
   • Millora en els terminis de lliurament màxims establerts

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Disseny, maquetació i tractament d'imatges del butlletí municipal "Bruguers" 15.900,00 Publicat
79822500-7 Serveis de disseny gràfic 

2 Disseny, correcció i maquetació d'anuncis de publicitat en el butlletí municipal "Bruguers" 8.000,00 Publicat
79822500-7 Serveis de disseny gràfic 

3 Disseny i correcció d'infografies per a inserir en el butlletí municipal "Bruguers" o en d'altres publicacions municipals 16.000,00 Publicat
79822500-7 Serveis de disseny gràfic 

4 Impressió del butlletí municipal "El Bruguers" 96.000,00 Publicat
79810000-5 Serveis d'impressió 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Publicat el 16/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC PDF

Publicat el 16/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC XML

Publicat el 16/de març/2021

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 1

Publicat el 16/de març/2021

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 2

Publicat el 16/de març/2021

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 3

Publicat el 16/de març/2021

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 4

Publicat el 16/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració responsable UTE

Publicat el 16/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex mitjans personals i materials

Publicat el 16/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anexx submissió als tribunals espanyols

Publicat el 16/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexes maquetació

Publicat el 16/de març/2021

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

SEC 02-2021 MAQUETACIO BRUGUERS: Mesa d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

27 d’abril 2021 11:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud