Carregant

Si us plau, esperi

SERVEIS ASP 07/ CONSERGERIA I NETEJA /20

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA I NETEJA DE DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS AMB LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES D’EFICIÈNCIA SOCIAL.
L’objecte del present contracte és la prestació del servei de consergeria, amb un desenvolupament plurifuncional de les tasques, neteja, obertura i tancament, manteniment correctiu menor de diferents equipaments municipals (esportius, educatius, culturals i socials), així com l’assessorament en la millora continua de les instal·lacions mitjançant sistemes de treball en equip i sistemes de qualitat. També té com objecte, atès que es tracta d’un servei intensiu en mà d’obra, millorar les condicions sociolaborals del personal adscrit al mateix.
Import sense IVA
1.045.720,67 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 28/de febr./2020 00:00 - 25/de maig/2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Gavà
Órgano de contratación
Ajuntament de Gavà
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 2.509.729,64 EUR
Nº lots 3

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
    • 01. Oferta tècnica
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • 21. Preu

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 L'objecte del present contracte és la prestació del servei de consergeria, amb un desenvolupament plurifuncional de les tasques, neteja, obertura i tancament, manteniment correctiu menor de diferents equipaments municipals (esportius, educatius, culturals i socials), així com l'assessorament en la millora continua de les instal·lacions mitjançant sistemes de treball en equip i sistemes de qualitat. També té com objecte, atès que es tracta d'un servei intensiu en mà d'obra, millorar les condicions sociolaborals del personal adscrit al mateix. 920.279,40 Avaluació
90910000-9 Serveis de neteja 

2 L'objecte del present contracte és la prestació del servei de consergeria, amb un desenvolupament plurifuncional de les tasques, neteja, obertura i tancament, manteniment correctiu menor de diferents equipaments municipals (esportius, educatius, culturals i socials), així com l'assessorament en la millora continua de les instal·lacions mitjançant sistemes de treball en equip i sistemes de qualitat. També té com objecte, atès que es tracta d'un servei intensiu en mà d'obra, millorar les condicions sociolaborals del personal adscrit al mateix. 36.423,76 Avaluació
98341130-5 Serveis de consergeria 

3 L'objecte del present contracte és la prestació del servei de consergeria, amb un desenvolupament plurifuncional de les tasques, neteja, obertura i tancament, manteniment correctiu menor de diferents equipaments municipals (esportius, educatius, culturals i socials), així com l'assessorament en la millora continua de les instal·lacions mitjançant sistemes de treball en equip i sistemes de qualitat. També té com objecte, atès que es tracta d'un servei intensiu en mà d'obra, millorar les condicions sociolaborals del personal adscrit al mateix. 89.017,51 Avaluació
98341130-5 Serveis de consergeria 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PLEC TÈCNIC

Publicat el 27/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 1 PTT_PERSONAL A SUBROGAR

Publicat el 27/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 2 PTT_CALENDARI

Publicat el 27/de febr./2020

Descarregar

Plec administratiu

PLECS ADMINISTRATIUS

Publicat el 27/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 1 PCAP

Publicat el 27/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 PCAP_ MODEL PROPOSTA ECONÒMICA

Publicat el 27/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 PTT HORARIS

Publicat el 27/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANUNCI LICITACIÓ

Publicat el 27/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Modificació no substancial clàusula 14.2 PCAP

Publicat el 22/de maig/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

deuc

Publicat el 22/de maig/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 PCAP_ MODEL PROPOSTA ECONÒMICA_ESMENAT

Publicat el 22/de maig/2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

SERVEIS ASP 07/ CONSERGERIA I NETEJA /20: Mesa d'obertura de la sección Sobre B: Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor

2 de juliol 2020 11:00

Pendent

SERVEIS ASP 07/ CONSERGERIA I NETEJA /20: Mesa d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

16 d’octubre 2020 11:30

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud