Carregant

Si us plau, esperi

SEC04-2020/OBRA MUSEU

CONTRACTE DE LES OBRES DE: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES I LES COBERTES DEL MUSEU DE LA TORRE LLUCH DE GAVÀ (OMO 08-19)
CONTRACTE DE LES OBRES DE: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES I LES COBERTES DEL MUSEU DE LA TORRE LLUCH DE GAVÀ (OMO 08-19)
Import sense IVA
331.759,11 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 16/de juny/2020 00:00 - 06/de jul./2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Gavà
Órgano de contratación
Ajuntament de Gavà
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 398.110,93 EUR
codi CPV
45261910-6 Reparació de teulades 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

  • Declaració responsable i proposta metodològica
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • Proposta metodològica execució obres (memòria) Annex III
  • Proposta econòmica i altres criteris automàtics
    • Annex IV - Oferta econòmica i altres criteris valorables en xifres o percentatges

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 12/de juny/2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives

Publicat el 12/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex I Característiques del contracte

Publicat el 12/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex II Declaració responsable

Publicat el 12/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex III Oferta criteris subjectius

Publicat el 12/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex IV Oferta criteris automàtics

Publicat el 12/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex V Declaració UTE

Publicat el 12/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Memòria Projecte

Publicat el 12/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Projecte plànols

Publicat el 12/de juny/2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

SEC04-2020/OBRA MUSEU: Mesa d'obertura de la sección AB: Sobre de criteris subjectius

7 de juliol 2020 12:00

En curs

SEC04-2020/OBRA MUSEU: Mesa d'obertura de la sección C: Sobre de criteris objectius

5 d’agost 2020 12:30

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud