Carregant

Si us plau, esperi

SEC.07-2020/ MANTENIMENT_XARXA

CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA MONITORITZACIÓ, LA GESTIÓ REMOTA I EL MANTENIMENT DELS ELEMENTS DE LA XARXA I DE LA SEGURETAT CORPORATIVA, AIXÍ COM DEL CANVI TECNOLÒGIC EN LA COMUNICACIÓ FÍSICA ENTRE EDIFICIS CORPORATIUS
CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA MONITORITZACIÓ, LA GESTIÓ REMOTA I EL MANTENIMENT DELS ELEMENTS DE LA XARXA I DE LA SEGURETAT CORPORATIVA, AIXÍ COM DEL CANVI TECNOLÒGIC EN LA COMUNICACIÓ FÍSICA ENTRE EDIFICIS CORPORATIUS
Import sense IVA
432.000,05 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 31/de jul./2020 16:00 - 31/d’ag./2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Gavà
Órgano de contratación
Ajuntament de Gavà
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 452.492,02 EUR
codi CPV
50330000-7 Serveis de manteniment d'equip de telecomunicació 

Forma de presentació


Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció és descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Descarregar sol·licitud Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes

 • Tamany màxim per document: 30 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 100 MB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Annex III Submissió als jutjats i tribunals españols
  • Annex IV Compromís de constitució en UTE
  • Annex V Compromís d'adscripció de mitjans personals
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Auditories i test de seguretat
  • Borsa d'hores
  • Certificacions de qualitat
  • Certificacions tècniques del licitador
  • Integració de la solució
  • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex I PPT

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex II PPT

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex III PCAP

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex IV Declaració responsable UTE

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex V Declaració responsable mitjans personals

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex VI Oferta econòmica

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anexo III PCAP

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anexo IV Declaración responsable UTE

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anexo V Declaración responsable medios personales

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anexo VI Oferta económica

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pliego de cláusulas administrativas

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pliego de prescripciones técnicas

Publicat el 31/de jul./2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

SEC.07-2020/ MANTENIMENT_XARXA: Mesa d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

9 de setembre 2020 09:30

Pendent

Anuncis de licitació publicats

 • Anuncio de licitación

  Publicat el 01/08/2020 a les 10:07

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud