Carregant

Si us plau, esperi

EXPEDIENT SEC08-2020/ SOFTWARE GESTIO INTEGRAL REC

ADQUISICIÓ I IMPLANTACIÓ D'UN SOFTWARE INFORMÀTIC, I EL SEU MANTENIMENT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RECURSOS HUMANS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL GTI, SA.
ADQUISICIÓ I IMPLANTACIÓ D'UN SOFTWARE INFORMÀTIC, I EL SEU MANTENIMENT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RECURSOS HUMANS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL GTI, SA.
Import sense IVA
0,00 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 18/de set./2020 00:00 - 02/d’oct./2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Gavà
Órgano de contratación
Ajuntament de Gavà
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 0,00 EUR
codi CPV
72268000-1 Serveis de subministrament de programari 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Annex I Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Annex II Declaració responsable d'adscripció de mitjans personals
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria del pla d’execució del projecte amb les característiques descrites en el Plec de tècniques
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Criteris avaluables de forma automàtica: Millores relacionades a l’objecte del contracte
  • Serveis i consultoria per la implantació del sistema: manteniment anual
  • Serveis i consultoria per la implantació del sistema: Proposta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 17/de set./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives

Publicat el 17/de set./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex I Declaració responsable

Publicat el 17/de set./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex II Declaració responsable Mitjans personals

Publicat el 17/de set./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex III Declaració Responsable UTE

Publicat el 17/de set./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex IV Model proposta econòmica i criteris automàtics

Publicat el 17/de set./2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

EXPEDIENT SEC08-2020/ SOFTWARE GESTIO INTEGRAL REC: Mesa d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

13 d’octubre 2020 10:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud