Carregant

Si us plau, esperi

PEU01-2021/FASE 2: Carrer Palafrugell OMO 09/18

Contractació d'obra per l'execució de les obres del Projecte bàsic, executiu i estudi de seguretat i salut per a l'ordenació de l'espai públic a Gavà Mar, carrers Llançà, Arenys i Palafrugell - fase 2: carrer Palafrugell OMO 09/18, amb objectius d'eficiència social i sostenibilitat ambiental.
Contratación de obra para ejecución de las obras del Proyecto básico, ejecutivo y estudio de seguridad y salud para la ordenación del espacio público de Gavá Mar, calles Llançà, Arenys y Palafrugell - fase 2: calle Palafrugell OMO 09/18, con objetivos de eficiencia social y sostenibilidad ambiental.
Import sense IVA
298.803,27 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 26/de gen./2021 00:00 - 24/de febr./2021 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Gavà
Órgano de contratación
Ajuntament de Gavà
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 298.803,27 EUR
codi CPV
34928510-6 Fanals per a l'enllumenat de carrers 

45232400-6 Obres de clavegueram 

45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 

45233293-9 Instal·lació de mobiliari urbà 

45316100-6 Instal·lació d'equip d'enllumenat exterior 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Oferta completamente objetiva
  • 21. Preu
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Millores ofertes - Partida 1
  • Millores ofertes - Partides 1 i 2
  • Millores ofertes - Partides 1,2 i 3
  • Millores ofertes - Partides 1,2,3 i 4
  • Millores ofertes - Partides 1,2,3,4 i 5
  • Millores ofertes - Partides 1,2,3,4,5 i 6

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 21/de gen./2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules Administratives

Publicat el 21/de gen./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX I CaracteristiquesOMO9_18separata

Publicat el 22/de gen./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX II ModeldeDeclaracioRespOMO9_18

Publicat el 22/de gen./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX III OfertaCriterisAutomaticsOMO9_18

Publicat el 22/de gen./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX IV ModelDeclaracioUTEOMO9_18separata

Publicat el 22/de gen./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

GAVA MAR - FASE 2 - MEMORIA I ANNEXES

Publicat el 22/de gen./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

GAVA MAR FASE 2 DOGGRAFICA_part 1 de 2

Publicat el 22/de gen./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

GAVA MAR FASE 2 DOGGRAFICA_part 2 de 2

Publicat el 22/de gen./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PALAFRUGELL.TCQ

Publicat el 22/de gen./2021

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

PEU01-2021/FASE 2: Carrer Palafrugell OMO 09/18: Mesa d'obertura de la sección Oferta: Oferta completament objectiva

26 de febrer 2021 12:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud