Carregant

Si us plau, esperi

2021/00009130Z

Contracte d'obra de conservació i manteniment dels col·legis públics d'educació infantil i primària de Gavà (OMO 1-21) (OBRA 4-21).
Contracte d'obra de conservació i manteniment dels col·legis públics d'educació infantil i primària de Gavà (OMO 1-21) (OBRA 4-21).
Import sense IVA
165.289,26 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 27/de maig/2021 00:00 - 15/de juny/2021 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Gavà
Órgano de contratación
Ajuntament de Gavà
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 165.289,26 EUR
codi CPV
45214000-0 Treballs de construcció d'edificis relacionats amb l'ensenyament i la recerca 

45214200-2 Treballs de construcció d'edificis escolars 

50800000-3 Serveis varis de reparació i manteniment 

Forma de presentació


Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció és descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Descarregar sol·licitud Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes

  • Tamany màxim per document: 30 MB

  • Tamany màxim de l'oferta: 100 MB

  • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

  • Anexo 1 Anexo 2 i Anexo 3.
    • Annex 1 Declaració responsable.
    • Annex 2 Oferta econòmica, millores, Programa Treball i adscripció de mitjans personals i materials
    • Annex 3 Declaració Constitució UTE

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 24/de maig/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 24/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 Declaració Responsable

Publicat el 24/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Oferta, millores, programa i adscripció mitjans

Publicat el 24/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 Declaració constitució UTE

Publicat el 24/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Memòria Valorada

Publicat el 26/de maig/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud