Carregant

Si us plau, esperi

2021/00002195W

Contractació del subministrament de diversos lots de material i productes per al manteniment i activitats als diferents equipaments de l'Ajuntament de Gavà i empresa municipal Presec,SA. (CTE SUBM 1/21)
Contractació del subministrament de diversos lots de material i productes per al manteniment i activitats als diferents equipaments de l'Ajuntament de Gavà i empresa municipal Presec,SA. (CTE SUBM 1/21)
Import sense IVA
1.478.677,68 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 13/de maig/2021 00:00 - 16/de juny/2021 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Gavà
Órgano de contratación
Ajuntament de Gavà
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 1.774.413,20 EUR
Nº lots 4

Forma de presentació


Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció és descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Descarregar sol·licitud Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes

 • Límit de lots als què pot ofertar: 1

 • Tamany màxim per document: 30 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 100 MB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Sobre de cláusulas administrativas
  • Annex 1 Declaració responsable complementària al DEUC (a.2)
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (a.3)
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Sobre de condiciones técnicas y económicas
  • Annex 2 Proposta econòmica i resta d'aspectes avaluables automàticament

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Contractació del subministrament de diversos lots de material i productes per al manteniment i activitats als diferents equipaments de l'Ajuntament de Gavà i empresa municipal Presec,SA. (CTE SUBM 1/21) 601.652,89 Publicat
16160000-4 Equip divers per a jardineria 

31680000-6 Materials i accessoris elèctrics 

32500000-8 Equip i material per a telecomunicacions 

44115210-4 Materials de lampisteria 

44163000-0 Canonades i accessoris 

2 Contractació del subministrament de diversos lots de material i productes per al manteniment i activitats als diferents equipaments de l'Ajuntament de Gavà i empresa municipal Presec,SA. (CTE SUBM 1/21) 442.314,05 Publicat
44316400-2 Articles de ferreteria 

3 Contractació del subministrament de diversos lots de material i productes per al manteniment i activitats als diferents equipaments de l'Ajuntament de Gavà i empresa municipal Presec,SA. (CTE SUBM 1/21) 335.537,19 Publicat
44100000-1 Materials de construcció i elements afins 

4 Contractació del subministrament de diversos lots de material i productes per al manteniment i activitats als diferents equipaments de l'Ajuntament de Gavà i empresa municipal Presec,SA. (CTE SUBM 1/21) 99.173,55 Publicat
44800000-8 Pintures, vernissos i mástiques 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec Tècnic

Publicat el 06/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pliego Técnico

Publicat el 11/de maig/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Administratiu

Publicat el 11/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 Declaració responsable complementària al DEUC (a.2)

Publicat el 11/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anexo 1 Declaración responsable complementaria al DEUC CAST (a.2)

Publicat el 11/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Oferta econòmica i criteris de valoració automàtics (b.)

Publicat el 11/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anexo 2 Oferta económica i criterios de valoración automáticos (b.)

Publicat el 11/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 Declaració UTE

Publicat el 11/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anexo 3 Declaración UTE

Publicat el 11/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (a.3)

Publicat el 11/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anexo 4 Declaración de sumisión a los juzgados y tribunales españoles (a.3)

Publicat el 11/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe del servei Presec SA

Publicat el 11/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pliego Administrativo

Publicat el 12/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Document Europeu Únic de Contractació DEUC (a.1) Format pdf

Publicat el 12/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Document Europeu Únic de Contractació DEUC (a.1) Format xml

Publicat el 12/de maig/2021

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2021/00002195W: Mesa d'obertura de la sección BC: Sobre de condicions tècniques i econòmiques

21 de juny 2021 09:30

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud