Carregant

Si us plau, esperi

2021/00005866Q

Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d'alarmes d'intrusió, videovigilància i protecció contra incendis dels edificis municipals de l'Ajuntament de Gavà i dels edificis de l'empresa municipal Presec, SA. (CTE SERV 3/21).
Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d'alarmes d'intrusió, videovigilància i protecció contra incendis dels edificis municipals de l'Ajuntament de Gavà i dels edificis de l'empresa municipal Presec, SA. (CTE SERV 3/21).
Import sense IVA
389.166,02 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 22/de maig/2021 00:00 - 25/de juny/2021 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Gavà
Órgano de contratación
Ajuntament de Gavà
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 466.999,22 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació


Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció és descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Descarregar sol·licitud Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes

 • Tamany màxim per document: 30 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 100 MB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Sobre de cláusulas administrativas
  • Annex 1 Declaració responsable complementària al DEUC (a.2)
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (a.3)
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació (a.1)
 • Sobre de condiciones técnicas y económicas
  • Annex 2 Oferta econòmica i criteris de valoració automàtics (b.)

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Manteniment dels sistemes d'intrusió dels equipaments municipals 256.797,77 Publicat
50610000-4 Serveis de reparació i manteniment d'equips de seguretat 

2 Manteniment dels sistemes de protecció contra incendis dels equipaments municiplas 132.368,25 Publicat
50413200-5 Serveis de reparació i manteniment d'instal·lacions contra incendis 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec Tècnic

Publicat el 18/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 Inventari equipaments Lot 1 + Lot 2

Publicat el 18/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 inventari elements Lot 1

Publicat el 18/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 inventari elements Lot 2

Publicat el 18/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 quadre base preus Lot 1 + Lot 2

Publicat el 18/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 quadre base preus Lot 1 + Lot 2

Publicat el 18/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 quadre base preus Lot 2

Publicat el 18/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Oferta econòmica i criteris de valoració automàtics

Publicat el 19/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 Declaració responsable complementària al DEUC

Publicat el 19/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe del servei Presec SA

Publicat el 19/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 Declaració UTE

Publicat el 21/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols

Publicat el 21/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Document Europeu Únic de Contractació DEUC Format pdf

Publicat el 21/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Document Europeu Únic de Contractació DEUC Format xml

Publicat el 21/de maig/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Administratiu

Publicat el 21/de maig/2021

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2021/00005866Q: Mesa d'obertura de la sección BC: Sobre de condicions tècniques i econòmiques

2 de juliol 2021 10:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud